Kijken door de ogen van je kind

Kanjertraining

Na 14 jaar werkzaam te zijn geweest als Kanjertrainer, hebben mijn Kanjercollega's en ik besloten te stoppen met het organiseren van de training in Arnhem en Doetinchem. Momenteel zijn wij samen met de Stichting Kanjertraining op zoek naar mensen die in deze regio de organisatie willen over nemen. Maar lees toch nog even verder...

In de 14 jaar dat we Kanjertraining hebben gegeven, zijn er vele nieuwe weerbaardheidstrainingen ontwikkeld. Van kleine initiatieven tot grotere programma's. Dit heeft voor iedereen de spoeling dun gemaakt en is het moeilijker om een groep vol te krijgen. Toch blijven wij achter het product Kanjertraining staan, omdat deze methode met kop en schouders blijft uitsteken boven andere weerbaardheidstrainingen. 

Onze kennis en passie voor de Kanjertraining is dus niet verdwenen. Totdat we de Kanjertraining in goed handen hebben kunnen overdragen, blijven we de training wel aanbieden, maar dan in een maatwerkvorm. Dit kan zijn in een individueel traject of in klein groepje. Daarin kunnen we werken met het model van de petten, en heel gericht kijken naar welke hulpvraag je kind heeft. 

Had je je kind willen aanmelden voor een Kanjertraining, en ben je benieuwd wat Praktijk JongLeren hierin te bieden heeft, neem dan contact op, Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Informatie over Kanjertraining
De Kanjertraining leert kinderen en ouders respectvol met zichzelf, elkaar en hun omgeving om te gaan. In de Kanjertraining leren de kinderen door middel een model met vier gedragspetten bepaald gedrag te herkennen bij zichzelf waardoor ze een beter inzicht hebben in hun invloed in een lastige situatie en een breder keuze hebben in manieren om te reageren. Ook leren ze gedrag bij anderen beter te duiden, waardoor ze vervelende situaties minder op zichzelf leren betrekken. Door persoonlijkheid en gedrag scherp van elkaar te onderscheiden, leren kinderen dat zij een mooi mens zijn met eigen unieke kwaliteiten en dat zij in hun gedrag een keuze hebben.

De Kanjertraining is bekend als sociaal-vaardigheidsprogramma of antipestprogramma op vele basisscholen in Nederland. 

De vier gedragspetten
In de Kanjertraining werken we met 4 typen gedrag, uitgedrukt in gekleurde petten.

De Witte Pet staat voor gedrag dat je laat zien als je jezelf bent en lekker in de vel zit. Je hebt respect voor jezelf en voor anderen, je biedt hulp als het nodig is en je bent te vertrouwen. De Witte Pet staat ook voor het vertrouwen dat je hebt in jezelf en in anderen.
De Witte Pet kent ook gekleurde randjes, die bepaalde kwaliteiten met zich meebrengen. Als de Witte Pet wegvalt en alleen de gekleurde pet overblijft, dan wordt dit gedrag te veel en vaak ongewenst.

Een Zwart randje op een Witte Pet staat voor stoer gedrag, makkelijk de leiding nemen, opkomen voor jezelf of voor anderen, duidelijk grenzen aangeven. Zonder de Witte Pet wordt een Zwarte Pet een baasspeler, kan agressief zijn en moedwillig andere kinderen pesten.

Een Rood randje op een Witte Pet staat voor vrolijk en luchtig gedrag, de wereld niet te serieus nemen, plezier maken met anderen. Zonder de Witte Pet is een Rode Pet een uitslover en een druktemaker, maakt grappen die ten koste gaan van anderen (uitlachen) of van de sfeer en weet daarin vaak niet van ophouden.

Een Geel randje op een Witte Pet staat voor rustig gedrag, goed kunnen luisteren naar de ander, geduldig, voorzichtig. Zonder de Witte Pet is een Gele Pet erg teruggetrokken, laat zich niet zien, bangig en verlegen, huilt en vlucht snel, kan zielig gaan doen.