De Kanjertraining


De Kanjertraining leert kinderen en ouders respectvol met zichzelf, elkaar en hun omgeving om te gaan. In de Kanjertraining leren de kinderen door middel een model met vier gedragspetten bepaald gedrag te herkennen bij zichzelf waardoor ze een beter inzicht hebben in hun invloed in een lastige situatie en een breder keuze hebben in manieren om te reageren. Ook leren ze gedrag bij anderen beter te duiden, waardoor ze vervelende situaties minder op zichzelf leren betrekken. Door persoonlijkheid en gedrag scherp van elkaar te onderscheiden, leren kinderen dat zij een mooi mens zijn met eigen unieke kwaliteiten en dat zij in hun gedrag een keuze hebben.

De Kanjertraining is bekend als sociaal-vaardigheidsprogramma of antipestprogramma op vele basisscholen in Nederland. Onze praktijk biedt de Kanjertraining aan in de vorm van een ouder-kindtraining. Hierin gaan kinderen samen met hun ouders aan slag, om zich sociaal-emotioneel sterker te maken en te werken aan aspecten waar ze in hun omgang met anderen tegenaan lopen. Het is de intensieve betrokkenheid van de ouders die de Kanjertraining onderscheidt van de meeste andere sociale vaardigheidstrainingen.

De vier gedragspetten
In de Kanjertraining werken we met 4 typen gedrag, uitgedrukt in gekleurde petten.
De Witte Pet staat voor gedrag dat je laat zien als je jezelf bent en lekker in de vel zit. Je hebt respect voor jezelf en voor anderen, je biedt hulp als het nodig is en je bent te vertrouwen.
De Witte Pet kent ook gekleurde randjes, die bepaalde kwaliteiten met zich meebrengen. Als de Witte Pet wegvalt en alleen de gekleurde pet overblijft, dan wordt dit gedrag te veel en vaak ongewenst.
Een Zwart randje op een Witte Pet staat voor stoer gedrag, makkelijk de leiding nemen, opkomen voor jezelf of voor anderen, duidelijk grenzen aangeven. Zonder de Witte Pet wordt een Zwarte Pet een baasspeler, kan agressief zijn en moedwillig andere kinderen pesten.
Een Rood randje op een Witte Pet staat voor vrolijk en luchtig gedrag, de wereld niet te serieus nemen, plezier maken met anderen. Zonder de Witte Pet is een Rode Pet een uitslover en een druktemaker, maakt grappen die ten koste gaan van anderen (uitlachen) of van de sfeer en weet daarin niet van ophouden.
Een Geel randje op een Witte Pet staat voor rustig gedrag, goed kunnen luisteren naar de ander, geduldig, voorzichtig. Zonder de Witte Pet is een Gele Pet erg teruggetrokken, laat zich niet zien, bangig en verlegen, huilt en vlucht snel, kan zielig gaan doen.

De Kanjertraining bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur. Hierbij één of beide ouders ook aanwezig. In sommige lessen blijft de groep bij elkaar, in sommige lessen krijgen de ouders begeleiding van een tweede trainer.

Voor wie?
De Kanjertraining wordt georganiseerd voor twee leeftijdsgroepen: kinderen van 6/8 jaar en kinderen van 8 t/m 12 jaar. We bieden de training aan in Arnhem en Doetinchem.

Door wie?
De Kanjertraining wordt gegeven door Jacqueline Evenblij, Hester Roelofsen en Tiny Visscher, alledrie trainers die zijn gelicenseerd door de Stichting Kanjertraining Almere.

Data
17 mei 2017, Arnhem-Zuid.
Najaar 2017, Doetinchem.