Kijken door de ogen van je kind

Kwaliteit / klachtenregeling


Kwaliteitborging
Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT). De VIT  is een beroepsvereniging voor therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. De VIT draagt zorg voor een hoogwaardige hulpverlening door integraal therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg en verbetert de zichtbaarheid van de kwaliteit die VIT-therapeuten leveren. Ik sta ingeschreven onder lidcode: 498.16.A
Voor meer informatie: www.vit-therapeuten.nl.

Tevens ben ik aangesloten bij de Stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Ik sta ingeschreven onder licentienr.: 103278R.
Voor meer informatie: www.rbcz.nu.

Klachtenregeling
Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), ben ik aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.
Voor meer informatie: www.scag.nl.
Of lees de folder: 'U heeft een klacht. Wat nu?'