Kijken door de ogen van je kind

Tarieven en vergoedingen

Kosten en vergoedingen
Praktijk JongLeren heeft contracten gesloten met de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Als je in één van deze gemeenten woont en je hebt een verwijzing van het wijkteam, de huisarts of kinderarts dan krijg je de kosten volledig vergoed.

Ook zonder verwijzing van de arts of als je buiten één van de bovenstaande gemeenten woont, ben je van harte welkom. Dan gelden de tarieven die hieronder staan vermeld.

Praktijk JongLeren is aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) en is lid van de overkoepelende organisatie de RBCZ. Hierdoor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit je zorgverzekering. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar.
Ik heb twee AGB-codes: 
Mijn individuele code is 90102653.
De praktijkcode is 90062553.

Een kennismakingsgesprek is bij mij altijd kosteloos. Indien je beslist verder te willen, dan bied ik de volgende tarieven:
Coachingssessie: €75,-
Therapiesessie: € 75,-
Huilen, Boos zijn, Ruzie voor ouders: € 100,- p.p (voor beide ouders of voor ouders die een Kanjertraining hebben gevolgd geldt een gereduceerd tarief)
Maatwerk / workshops: In overleg
Over genoemde bedragen wordt geen BTW berekend.
Kort overleg per e-mail of telefoon is bij het tarief inbegrepen.

Bij gezamenlijk gezag is het in het belang van het kind (en wettelijk verplicht) om toestemming te hebben van beide ouders alvorens ik met kinderen kan werken.

Wil je de afspraak afzeggen of verzetten? Doe dit dan uiterlijk 24 uur van te voren zodat we een nieuwe afspraak in kunnen plannen. Afspraken die korter dan 24 uur voor aanvang van de sessie worden geannuleerd of niet na worden gekomen, kunnen in rekening worden gebracht.